Respiratory System

Respiratory System
IVORY DROP COTTON ROLL 200GM IVORY DROP COTTON ROLL 200GM Sale
12% Off

IVORY DROP COTTON ROLL 200GM

₹158.4 ₹180.00

IVORY DROP COTTON ROLL 70GM IVORY DROP COTTON ROLL 70GM Sale
12% Off

IVORY DROP COTTON ROLL 70GM

₹70.4 ₹80.00

IVORY DROP COTTON ROLL 30GM IVORY DROP COTTON ROLL 30GM Sale
12% Off

IVORY DROP COTTON ROLL 30GM

₹52.8 ₹60.00

IVORY DROP COTTON ROLL 15GM IVORY DROP COTTON ROLL 15GM Sale
12% Off

IVORY DROP COTTON ROLL 15GM

₹35.2 ₹40.00

AEROCORT ROTACAP 60S AEROCORT ROTACAP 60S Sale
20% Off

AEROCORT ROTACAP 60S

₹83.17 ₹103.96

GLYCOHALE FB ROTACAP 30S GLYCOHALE FB ROTACAP 30S Sale
20% Off

GLYCOHALE FB ROTACAP 30S

₹402.98 ₹503.73

AIRZ F DIGIHALER 120MDI AIRZ F DIGIHALER 120MDI Sale
20% Off

AIRZ F DIGIHALER 120MDI

₹454.4 ₹568.00

RID AR TAB 15S RID AR TAB 15S Sale
15% Off

RID AR TAB 15S

₹231.41 ₹272.25

SEROFLO CIPHALER 250 60MDI SEROFLO CIPHALER 250 60MDI Sale
20% Off

SEROFLO CIPHALER 250 60MDI

₹550 ₹687.50

RONYCOLD KID SYRUP 60ML RONYCOLD KID SYRUP 60ML Sale
15% Off

RONYCOLD KID SYRUP 60ML

₹33.15 ₹39.00

ASCORIL PLUS EXPT 200ML ASCORIL PLUS EXPT 200ML Sale
15% Off

ASCORIL PLUS EXPT 200ML

₹154.7 ₹182.00

ALEX JUNIOR DS SYRUP 60ML ALEX JUNIOR DS SYRUP 60ML Sale
15% Off

ALEX JUNIOR DS SYRUP 60ML

₹76.07 ₹89.50

RESPICURE LS JUNIOR SYRUP 60ML RESPICURE LS JUNIOR SYRUP 60ML Sale
15% Off
REMCC XP SYP 60ML REMCC XP SYP 60ML Sale
15% Off

REMCC XP SYP 60ML

₹40.2 ₹47.30

HYPERNEB RESP 3% 4ML HYPERNEB RESP 3% 4ML Sale
15% Off

HYPERNEB RESP 3% 4ML

₹16.83 ₹19.80

MUCOFUL AB TAB 10S MUCOFUL AB TAB 10S Sale
15% Off

MUCOFUL AB TAB 10S

₹246.5 ₹290.00

TUSQ D  ORANGE LOZENGES 6S TUSQ D  ORANGE LOZENGES 6S Sale
15% Off

TUSQ D ORANGE LOZENGES 6S

₹42.07 ₹49.50

FORMONIDE RESPULES 1MG 2ML FORMONIDE RESPULES 1MG 2ML Sale
20% Off

FORMONIDE RESPULES 1MG 2ML

₹51.04 ₹63.80

BUNASE RESPULES 0.5MG 2ML BUNASE RESPULES 0.5MG 2ML Sale
20% Off

BUNASE RESPULES 0.5MG 2ML

₹19.14 ₹23.92

LIVCET AM TAB 10S LIVCET AM TAB 10S Sale
15% Off

LIVCET AM TAB 10S

₹73.95 ₹87.00

AIRZ SMARTULES 0.25MCG 2ML AIRZ SMARTULES 0.25MCG 2ML Sale
20% Off

AIRZ SMARTULES 0.25MCG 2ML

₹31.52 ₹39.40

TUSQ D LOZENGES SF 6S TUSQ D LOZENGES SF 6S Sale
15% Off

TUSQ D LOZENGES SF 6S

₹42.07 ₹49.50

DERINIDE RESPULES 1MG 2ML DERINIDE RESPULES 1MG 2ML Sale
15% Off

DERINIDE RESPULES 1MG 2ML

₹4.9 ₹5.76

BENADRYL DRY ACTIVE SYRUP 50ML BENADRYL DRY ACTIVE SYRUP 50ML Sale
15% Off

BENADRYL DRY ACTIVE SYRUP 50ML

₹58.65 ₹69.00